تولیدات سفالی

تولید انواع کارهای سفالی چرخی از جمله: کوزه، شمعدان، گلدان، لیوان، ادویه خوری و غیره